Propuknutí koronavirusu (COVID-19)


Sme tu, keď nás potrebujete,

Sme tu pre Vás a sme otvorení pre podnikanie
Nižšie nájdete zhrnutie našich krokov a analýz z pohľadu spoločnosti ako aj z pohľadu dodávateľského reťazca v našom podnikaní. Treba zdôrazniť, že ide o veľmi premenlivú a rýchlo sa meniacu situáciu.

Čo sa týka aspektu ľudí, zaväzujeme sa chrániť našich zamestnancov a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa uistili, že neprispievame k šíreniu vírusu.

Opatrenia zahŕňajú:

  • Zriadili sme podnikové, národné a globálne krízové výbory, ktoré navzájom spolupracujú ako aj s našimi externými partnermi, aby sme zaistili, že budeme držať krok s akýmkoľvek vývojom.
  • Vypracovali sme náš krízový plán na riešenie akejkoľvek eskalácie vírusu.
  • Jasná medzinárodná a vnútroštátna cestovná politika pre zamestnancov
  • Jasný karanténny a izolačný postup pre ľudí, ktorí majú príznaky, mohol byť vystavený vírusu alebo cestoval do vysokorizikovej oblasti
  • Zmluvní dodávatelia a konzultanti pracujúci na mieste musia dodržiavať rovnaké pravidlá ako naši zamestnanci.
  • Odporúčame minimalizovať osobné stretnutia v maximálnej možnej miere a namiesto toho organizovať konferenčné hovory alebo video hovory.
  • Aktívne zvyšujeme informovanosť o zlepšených hygienických metódach a zabezpečujeme dostupnosť sanitačného zariadenia a čistiacich prostriedkov.

Sme globálny výrobca, a akokoľvek to môže byť neobvyklé, máme model, ktorý bol postavený na báze agilných princípov a proaktívne pracujeme na vývoji alternatívnych možností ,ktoré nám umožnia pokračovať v plnení
objednávok, a to aj za najnáročnejších okolností.

Túto situáciu riešime rôznymi spôsobmi medzi ktoré patrí dôkladné monitorovanie a kontrola nášho dodávateľského reťazca, našich rozsiahlych úrovní zásob, a prehodnotenie alternatív technického riešenia, ak je to možné.

Akékoľvek konkrétne informácie o zadaných objednávkach alebo objednávkach, ktoré plánujete zadať, bude preto potrebné prediskutovať s naším tímom predaja a služieb zákazníkom.

Ako už bolo uvedené vyššie, je tu celkom neobvyklé obdobie. Naše lokálne a globálne tímy sa stretávajú každý deň.

Chceme sa vám poďakovať za to, že ste našim zákazníkom, a ubezpečujeme Vás, že podnikáme všetky možné kroky, aby sme zabezpečili kontinuitu podnikania spoločnosti Schneider Airsystems a v konečnom dôsledku i Vašu kontinuitu.

S úctou,

Michal Vasočák
General manager SK&CZ

Nitra, 25. marec 2020