Ďakujeme za Váš záujem

Čo najskôr sa s Vami s vami spojím a dohovorím Vám návštevu špecialistu na skrutkové kompresory. Verím, že Vás naše riešenie presvedčí.

So želaním úspešného dňa

Sľavomír Sekereš

Schôdza bude prebiehať takto:

  • Posúdenie aktuálneho stavu
  • Identifikácia problematických častí a ich možný dopad na Vašu prevádzku
  • Všeobecný návrh riešenia

Výsledkom schôdzky potom bude termín, kedy Vám predložíme:

  • Konkrétne návrhy riešení našimi technológiami
  • Nezáväzná ponuka riešení jednotlivých častí, alebo celku