Pomôžem vám vybrať správny skrutkový kompresor

 

Volám sa Slavo Sekereš okrem pozície obchodného riaditěľa a som technickým a projektovým inžinierom v spoločnosti Schneider Airsystems s.r.o..

Nezáväzne pre Vás navrhnem dimenziu Vašej kompresorovej stanice a všetkého čo s ňou súvisí. Za naše návrhy ručíme! Vďaka sofistikovanému riešeniu, ktoré ponúkam, budú Vaše nové skrutkové kompresory slúžiť mnoho rokov.

Slavomír Sekereš   

Obchodný riaditeľ / technický inžinier

+421 911 493 144
slavo.sekeres@schneiderairsystems.com

Tri dobré dôvody


 

Portfolio

Professional
ENTRY

Vstupný rad do sveta skrutkových kompresorov

Professional
INDUSTRY

Vysokovýkonné portfólio s pohonom klinovým remeňom

Professional
INDUSTRY PLUS

Maximálna hospodárnosť s pohonom s prevodovkou

Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED

Najvyššia účinnosť prispôsobená skutočným požiadavkám


 

Professional ENTRY

Vstupný rad do sveta skrutkových kompresorov

Skrutkové kompresory poháňané klinovým remeňom presviedčajú vysokou účinnosťou, optimálne umiestnenými komponentmi, a tým i jednoduchou koncepciou údržby a extrémne jednoduchým ovládaním. V tomto rade nájdete kompresory s príkonom 2,2-5,5 kW. Okrem toho zvuková izolácia maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už tak tichých kompresorov.

AirMaster ENTRY solo

 • Ľahká manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
 • Kompresory 5,5 kW vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGIE CONTROL 3 majú integrovanú kontrolu smeru otáčania, ktorá zabráni značným škodám pri uvádzaní do prevádzky


 • Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom
 • Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.

AirMaster ENTRY na vzdušníku

 • Ľahká manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
 • Kompresory 5,5 kW vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGIE CONTROL 3 majú integrovanú kontrolu smeru otáčania, ktorá zabráni značným škodám pri uvádzaní do prevádzky


 • Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom
 • Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.

AirMaster ENTRY s kondenzačnou sušickou a na vzdušníku

 • Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu
 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
 • Kompresory 5,5 kW vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGIE CONTROL 3 majú integrovanú kontrolu smeru otáčania, ktorá zabráni značným škodám pri uvádzaní do prevádzky


 • Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým
  remeňom
 • S kondenzačnou sušičkou nainštalovanou na vzdušníku


 

Professional INDUSTRY

Vysokovýkonné portfólio s pohonom klinovým remeňom

Skrutkové kompresory INDUSTRY poháňané klinovým remeňom presviedčajú rovnako ako rad ENTRY vysokou účinnosťou, optimálne umiestnenými komponentmi, a tým aj jednoduchou koncepciou údržby. Ovládanie je riešené sofistikovanou riadiacou jednotkou. Výkon jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí 7,5 kW až 75 kW. Zvuková izolácia navyše maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už tak tichých kompresorov.

AirMaster INDUSTRY sólo

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu
 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby
 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora
 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor
 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

AirMaster INDUSTRY na vzdušníku

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým remeňom

 • Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.


AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušičkou

 • Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu nenáročnému pohonu s prevodovkou

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu odpadového vzduchu nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

 • S integrovanou kondenzačnou sušičkou

AirMaster INDUSTRY s kondenzační sušickou a na vzdušníku

 • Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
 • Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
 • Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
 • Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
 • Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
 • Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu

 

 • Šroubový blok s dlouhou životností, poháněný klínovým řemenem
 • Elektronická řídicí jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou směru otáček, ukazatelem provozních hodin, servisními hlášeními, hodinami zatížení, atd.
 • S integrovanou kondenzační sušičkou


 

Professional INDUSTRY PLUS

Najvyššia účinnosť prispôsobená skutočným požiadavkám

Portfólio INDUSTRY VARIABLE SPEED obsahuje všetky nami ponúkané pohony, a to s klinovým remeňom, s prevodovkou, i priamo poháňané skrutkové kompresory. Tým je zaručená vysoká účinnosť, nízke náklady na údržbu a nízka hlučnosť. Regulácia otáčok zabezpečuje optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe stlačeného vzduchu.

AirMaster INDUSTRY PLUS sólo

 • Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu nenáročnému pohonu s prevodovkou

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušickou

 • Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu nenáročnému pohonu s prevodovkou

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu odpadového vzduchu nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

 • S integrovanou kondenzačnou sušičkou

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzační sušickou a na vzdušníku

 • Maximálně hospodárné díky efektivnímu a na údržbu nenáročnému pohonu s převodovkou
 • Integrovaná kondenzační sušička zajišťuje optimální provozní podmínky díky suchému stlačenému vzduchu
 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládání díky lehce srozumitelnému elektronickému řízení
 • Minimální nároky na prostor díky kompaktním rozměrům
 • Snadno přístupné komponenty, které vyžadují údržbu, šetří Váš čas a náklady při provádění údržby
 • Dokonale izolovaná skříň snižuje hlučnost kompresoru
 • Jednoduché odvedení odpadního vzduchu díky odvodu směrem nahoru
 • Integrovaná kontrola směru otáčení zabrání značným škodám při uvádění kompresoru do provozu
 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou
 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.
 • S integrovanou kondenzačnou sušičkou


 

Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED

Najvyššia účinnosť prispôsobená skutočným požiadavkám

Portfólio INDUSTRY VARIABLE SPEED obsahuje všetky nami ponúkané pohony, a to s klinovým remeňom, s prevodovkou, i priamo poháňané skrutkové kompresory. Tým je zaručená vysoká účinnosť, nízke náklady na údržbu a nízka hlučnosť. Regulácia otáčok zabezpečuje optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe stlačeného vzduchu.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED sólo

 • Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Lahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku

 • Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.


AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzačnou sušickou

 • Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok

 • Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu odpadového vzduchu nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

 • S integrovanou kondenzačnou sušičkou

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzační sušickou a na vzdušníku

 • Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka regulácii otáčok

 • Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

 • Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

 • Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

 • Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš čas a náklady pri vykonávaní údržby

 • Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

 • Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu smerom nahor

 • Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri uvádzaní kompresora do prevádzky


 • Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

 • Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

 • S integrovanou kondenzačnou sušičkou

Jak Vám mohu pomoci?


  Slavomír Sekereš

  Obchodný riaditeľ

  Mobil: +421 0911 493 144
  Email: slavo.sekeres @schneiderairsystems.com

  Schneider Airsystems s.r.o.
  Novozámocká 165
  949 05 NITRA