Analýza stavu a potreby

Úvod   (1) Analýza   (2) Poradenstvo   (3) Inštalácia   (4) Udržba a servis   

Položte s nami základy zariadenia stlačeného vzduchu, optimálne vyhovujúcemu Vašim požiadavkám: Ponúkame Vám výpočet Vašej spotreby stlačeného vzduchu, meranie netesností a rosného bodu, alebo objemového prúdu. Aj kompletná kontrola zariadenia a bezpečnosti patrí k celkovému spektru služieb. V prípade Vášho záujmu, za poplatok, radi zrealizujeme meranie a lokalizáciu netesností, meranie energetickej efektivity.

 

Výpočet Vašej spotreby stlačeného vzduchu

Spoločne s Vami určíme Vaše požiadavky na stlačený vzduch a zohľadníme pri tom požadované množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu, spotrebu vzduchu a počet odberných miest.

 

Meranie a lokalizácia netesností

Netesnosti v systéme môžu byť faktorom vysokých nákladov. V sieti malého priemyslu a malých dielňach sa pohybujú priemerné netesnosti už pri 5%, pri väčšej sieti je to dokonca 10-15%*. Zmeraním netesností Vám vypočítame výšku strát vzduchu. V prípade potreby riešenia, nájdeme netesnosti a tieto podľa Vášho želania odstránime.


Zvýšte energetickú efektivitu Vášho zariadenia!

Naši špeciálne vyškolení zamestnanci radi skontrolujú celý Váš systém stlačeného vzduchu a zistia potenciál úspor. K tomuto bude počas celého týždňa merané vyťaženie Vášho zariadenia, priebeh tlaku, spotreba vzduchu, rosný bod ako aj cykly zaťaženia a voľnobehu.

Analýzou týchto dát môžu naši zamestnanci zobraziť aktuálnu spotrebu energie Vášho zariadenia, vypočítať netesnosti a opotrebenie, optimalizovať prevádzkový chod Vášho kompresora a tým minimalizovať Vaše energetické náklady.

Okrem toho, sa môžu cielenou optimalizáciou Vášho zariadenia, predĺžiť intervaly údržby, zvýšiť bezpečnosť Vašich výpadkov, zlepšiť pracovné výsledky a znížiť opotrebenie Vášho náradia. 

Kontaktujte nás

  Analýza stavu a potreby

  2-grey

  Poradenstvo a plánovanie zariadenia

  3-grey

  Inštalácia a prevádzka

  4-grey

  Údržba a servis