Inštalácia a prevádzka

Úvod   (1) Analýza   (2) Poradenstvo   (3) Inštalácia   (4) Udržba a servis

Potom čo je zariadenie stlačeného vzduchu nadimenzované podľa individuálnych požiadaviek, postarajú sa špecialisti Schneider airsystems o to, aby ste mohli Vaše optimalizované zariadenie využívať včas.

 

Inštalácia

Postaráme sa o Vašu inštaláciu, aby bolo Vaše zariadenie nainštalované načas a k Vašej plnej spokojnosti. Rozsah služieb si môžete stanoviť sami.

 

Prevádzka

Po inštalácii sa Vaše zariadenie stlačeného vzduchu uvedie do prevádzky našim kvalifikovaným odborným personálom, nastavia sa Vami želané parametre a preskúša sa kompletná funkčnosť. Následne budete Vy a Vaši zamestnanci podrobne zaškolení do obsluhy zariadenia. 

Kontaktujte nás
1-grey

Analýza stavu a potreby

2-grey

Poradenstvo a plánovanie zariadenia

Inštalácia a prevádzka

4-grey

Údržba a servis