Poradenstvo a plánovanie zariadenia


Úvod   (1) Analýza   (2) Poradenstvo   (3) Inštalácia   (4) Udržba a servis  

Špecialisti Schneider airsystems určia pre Vás najvhodnejšie riešenie stlačeného vzduchu – individuálne prispôsobené Vašim požiadavkám. Nezávisle od toho či plánujete nové zariadenie, alebo chcete optimalizovať existujúce, je Schneider airsystems správnym partnerom na dimenzovanie efektívneho zariadenia stlačeného vzduchu.

 

Výpočet optimalizačného potenciálu

Vychádzajúc z výsledkov analýzy stavu a potreby vypočítajú naši špecialisti pre Vás ten správny, optimalizačný potenciál a z toho vyplývajúce úspory.

 

Plánovanie zariadenia a projekcia

Dosiahnite maximálnu efektivitu Vášho zariadenia: prispôsobiac Vašej spotrebe stlačeného vzduchu, Vašim existujúcim zariadeniam ako aj Vášho priestoru uloženia, naplánujeme Vaše zariadenie stlačeného vzduchu vrátane úprav kondenzátu a stlačeného vzduchu, systému rozvodov, ako aj dodatočne požadovanej periférii, ako zásobovanie prúdu alebo klimatizačné zariadenia.

 

Dimenzovanie rozvodov

K efektívnemu zariadeniu stlačeného vzduchu patrí aj ideálne dimenzovaná sieť rozvodov. Na základe Vašej individuálnej analýzy potreby, pre Vás navrhneme perfektný systém rozvodov s vhodnými odbernými miestami. Správne dimenzovaným systémom rozvodov sa znižujú Vaše straty tlaku v rozvodoch. Tým sa udržiava výkon stláčania tak nízko, ako je to možné – efektivita stúpa! 

Kontaktujte nás

Radi Vás podporíme pri dimenzovaní Vášho zariadenia stlačeného vzduchu a spolu s Vami určíme Vami požadované množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu na Vaše využitie, ako aj Vašu spotrebu vzduchu s ohľadom na dlhodobý vývoj podnikania. Na záver Vám odporučíme vhodný kompresor pre Vaše požiadavky.

  1-grey

  Analýza stavu a potreby

  Poradenstvo a plánovanie zariadenia

  3-grey

  Inštalácia a prevádzka

  4-grey

  Údržba a servis